Home


Opleidingen voor mediators en arbiters
Sedert 1996 worden cursussen aangeboden voor toekomestige bemiddelaars, mediators, arbiters en griffiers.

Onze voormaamste missie is het orgeniseren van mediaties en arbitrages volgens de Standard Dispute Rules (beschikbaar in 8 talen) of ad hoc, in divesre landen of Online.

Vanaf 2016 werd daarom het departement voor opleidingen toevertrouwd aan AIA (Association for International Arbitration) met kantoren te :

> Louizalaan 146, 1050 Brussel BELGÏE
E-mail: johan.billiet@billiet-co.be of administration@arbitration-adr.org
Tel : +32 2 643 33 07
Fax : +32 2 646 24 31

> 224 West 35th Street, Suite 502, New York, NY 10001 USA
> 91 Mubarak El-Seteen, New Damietta, Damietta, EGYPT

U vindt hier het programma van de opleidingen.

Enkel de opleidingen in het Nederlands en in het Frans worden nog in de schoot van onze instelling gegeven.
Voor meer inlichtingen, neemt u gerust met ons contact per mail naar : training@euro-arbitration.org