Home

GeldvorderingenDeze commissie behandelt alle geldvorderingen inzake facturen, huur, leasing, .... waarvoor de schuldeiser niet wenst of niet kan gebruik maken van de summiere rechtsplegingsprocedure, doordat het bedrag te hoog is, deze procedure niet bestaat in het land van de schuldenaar of de kosten te duur zijn.

Als het om een vaststaande geldvordering gaat in de Europese Unie, dat niet aangetekend betwist werd binnen de 30 dagen na de vervaldag, kan de de aanvrager gebruik maken van de vereenvoudigde arbitrage, ook de mini-arbitrage genaamd.

De aanvraag moet dan gebeuren via internet met toevoeging van de vorderingsbewijzen.

Binnen de 15 dagen, na dekking van de kosten, geeft de griffie de schuldenaar aangetekend kennis van de arbitrage alsook van de registratie en de onmiddellijke aanduiding van één arbiter.
Blijft de vordering binnen de 10 dagen nog onbetwist, dan wordt een vonnis in eerste aanleg uitgesproken binnen de 20 dagen.
Ontstaat er plotseling toch een betwisting alvorens het vonnis in eerste aanleg, dan gaat de arbitrage verder vanaf III,art.3.d.§3, van hoger vermelde klassieke arbitrage.

Uw aanvraag moet u ingeven via LisDirect