Home


Mini-arbitrage
kost van € 100 tot max. € 400

Met de uitbreiding van de Europese Unie groeide de behoefte naar een uniforme spoedprocedure voor invorderingen.
Vooral (zaken) advocaten en incassokantoren doen beroep op mini-arbitrage omwille van de lage kost. Voor bedrijven is het een echte cost killer'.

Voor elke (kleine of grote) geldvordering in de Europese Unie van een vaststaande schuld dat niet aangetekend betwist werd binnen de 30 dagen na de vervaldag, biedt zich nu een snelle, goedkope en eenvoudige oplossing aan : de mini-arbitrage.

Het verzoek wordt uitsluitend schriftelijk behandeld door de "Commissie onbetwiste geldvorderingen".

Men bekomt een vonnis binnen de 20 dagen en de kosten zijn buiten btw tussen € 100 en € 400.

Binnen de 15 dagen, na dekking van de kosten, stelt de griffie de schuldenaar ineens aangetekend in kennis van de arbitrage, de registratie en het scheidsgerecht dat samengesteld is uit één arbiter.
Blijft de vordering binnen de 10 dagen nog onbetwist dan volgt binnen de 20 dagen een vonnis in eerste aanleg.

Enkel dossiers ingegeven via LisDirect
genieten van het verlaagd tarief van € 100.

Ontstaat er toch plots een betwisting alvorens het vonnis in eerste aanleg, dan gaat de arbitrage verder vanaf III,art.3.d.§2, en verwijst de griffie ambtshalve de zaak naar de arbitragecommissie voor betwiste vorderingen.
De griffie mag een onvolledige aanvraag weigeren en/of de klassieke arbitrage vanaf III,art.3.a) opleggen.