Home

Internationale handelVoorbeeld van geschillen behandeld door deze commissie:

De s.a.r.l. Janson uit Bordeaux heeft een exclusief contract van handelsagent voor Belgische pralines. Maar een meningsverschil ontstaat.

Philippe en Francine willen parels invoeren. Ze bekomen de exclusiviteit voor Noord-Europa. Na twee jaar is hun zakencijfer fors gegroeid. De Aziaten willen zich nu zelf in Europa vestigen en spreken van contractbreuk.