Home


Berekening van een vordering, schade en intrestenStart berekening

De berekeningsmodule is een handig hulpmiddel om de financiële stand vandaag van een claim te berekenen.

U kan zowel facturen als (gedeeltelijke) betalingen invoeren. Voor een betaling voert U een negatief bedrag in (bv. -150), en de datum van betaling als vervaldag. Klik op het potloodje om een lijn toe te voegen.

Indien er een procedure loopt en gerechtelijke interesten van toepassing zijn, kan U dit aangeven door de vakken 'Judicial interests from' en 'Judicial interests' in te vullen. Vanaf de ingevulde datum zullen dan de gerechtelijke interesten in rekening worden gebracht.