Home


Klassieke arbitrage  1. Eiseres start een arbitrageprocedure door haar wederpartij (verweerster) hiervan aangetekend in kennis te stellen (kennisgeving).
  2. Vervolgens stuurt eiseres een aanvraag tot arbitrage samen met haar stukken in tweevoud naar het Instituut voor Arbitrage.
  3. Het Instituut voor Arbitrage bevestigt registratie per brief aan de partijen (eiseres & verweerster).
  4. Verweerster stuurt haar eerste besluiten naar haar wederpartij en naar het Instituut voor Arbitrage of reageert niet.
  5. Vervolgens worden de partijen aangetekend op de hoogte gesteld van de samenstelling van het Scheidsgerecht.
  6. Als verweerster niet reageert en de eis dus niet betwist (4) wordt er een verstekvonnis uitgesproken. Heeft verweerster wel besluiten ingediend (4) dan zal eiseres vervolgens haar eindbesluiten opsturen naar verweerster en naar de arbitragecommissie.
  7. Vervolgens kan verweerster haar eindbesluiten opsturen naar de commissie van arbitrage en naar eiseres.
  8. De procedure is principieel schriftelijk, maar de partijen mogen steeds een hoorzitting of expertise vragen. Dit kan bevestigd worden via een tussenvonnis.
  9. Na de uitwisseling van besluiten en eventuele hoorzitting, wordt een tegensprekelijk eindvonnis uitgesproken en opgestuurd naar de partijen.

Volgens de Standard Dispute Rules heeft elke partij het recht om hoger beroep aan te tekenen. De beroepsprocedure wordt eveneens binnen de 6 maanden, door een college van drie arbiters, afgehandeld.