Home


Als eiseresU hebt een vordering of geschil met een wederpartij. 'Geschil' is de algemene aanduiding voor een meningsverschil tussen partijen. Men kan dat nooit uitsluiten of verhinderen maar wel snel of traag oplossen naargelang de methode die men kiest. Het gevaar is altijd dat partijen enkel hun standpunt doelloos verharden en zelfs hun (eigen) belangen vergeten. Voor alle partijen is er nochtans een schaduwzijde nl. tijd en dus geldverlies.

Een conflict uitvechten voor een rechter vergt soms veel tijd. Daarom kiezen partijen meer en meer voor snelrecht. Hierbij winnen ze tijd en dus geld.

De drie basisstappen zijn :

1. Mijn dossier(s) opstellen

2. Mijn dossier(s) indienen

3. Mijn dossier(s) opvolgen

Hebt u moeite om een dossier samen te stellen of op te starten, vraag dan tijdig raad aan uw advocaat.