Home


Hoe een dossier samenstellen ?Een ultieme verzoeningspoging door een neutrale derde laat toe om meer aandacht te hebben voor de belangen van de partijen, dan de rechten.
Elke goede verzoening is beperkt in de tijd (bv.1 maand), zoniet is het enkel een tijdswinst voor één partij. Het is duidelijk dat een verzoening altijd vlotter verloopt als snelrecht (arbitrage) voorzien is tussen de partijen.

ARBITRAGE IS VOORZIEN

  • Arbitrage is een gemakkelijk snelrecht. Het volstaat om een aangetekende kennisgeving van arbitrage te sturen naar de wederpartij en een verzoek naar het Instituut voor Arbitrage.

  • Voor een onbetwiste geldvordering kan het nog gemakkelijker met de mini-arbitrage. Deze vereenvoudigde procedure vereist enkel het indienen van een aanvraag bij het Instituut voor Arbitrage. Gelet op de beperkte formaliteiten kan deze zelf volledig gebeuren via Internet.

ARBITRAGE IS NIET VOORZIEN

Ad Hoc arbitrage

Als de tegenpartij snelrecht (arbitrage) aanvaardt, kunt U een ad hoc aanvraag indienen. Het is uiteraard gemakkelijker als partijen ook kiezen voor standaard regels.

In alle andere gevallen

Voor alle gevallen waar arbitrage niet voorzien was en de tegenpartij snelrecht weigerde, blijft de dagvaarding door een deurwaarder geldig alsook voor niet-contractuele geschillen. Het vragen van voorlopige en bewarende maatregelen geschiedt ook bij de publieke Rechtbank.