Home


Ad Hoc arbitragePartijen die overtuigd zijn dat ze een uniek of specifiek geschil hebben kunnen opteren voor een arbitrage op maat (ad-hoc arbitrage). Uiteraard hangt hier een kostenplaatje aan vast.

Die partijen zullen dan elk hun arbiter kiezen die dan in gezamenlijk overleg een derde arbiter zullen aanduiden. Deze vorm wordt ook partij-arbitrage genoemd. De partijen moeten dan in overleg met de arbiters overeenkomen over de kosten en de termijnen. Dit kan bijkomende (nieuwe) conflicten veroorzaken en dikwijls bijdragen tot een slecht of foutief imago van arbitrage.

Om die vele verassingen inzake kosten en termijnen te vermijden kunnen partijen kiezen voor een reglement van arbitrage (Standard Dispute Rules).
Wensen ze toch hun eigen arbiter aan te duiden dan zal het reglement van arbitrage aanvullend werken voor alles wat niet overeengekomen was. De termijnen en de kosten zijn in dit geval deze van het gekozen reglement van arbitrage. Dat Scheidsgerecht zal ook alle administratieve taken op zich nemen of deze, mits aanvaarding, toevertrouwen aan de griffie van het Instituut voor Arbitrage.

Het groeiend succes van institutionele arbitrage waarbij een reglement van arbitrage toepasselijk is vloeit voort uit de diensten aangeboden door het Instituut voor Arbitrage bij het organiseren van arbitrages :

  • snelrecht volgens de Standard Dispute Rules met vooraf gekende termijnen en kosten
  • opleidingen voor arbiters, advocaten en experts
  • de controle van het naleven van de procedure
  • logistieke begeleiding van de verschillende arbitragecommissies inzake Bouw, Vastgoed, Transport, Industrie, ICT, Internationale handel, Medisch, Verzekering, Sport, Verhuur & leasing, Franchising, Tuchtraden, ...
  • de bevoegdheid inzake de interpretatie van de Standard Dispute Rules en de toepassing ervan behoort toe aan het Instituut voor Arbitrage