Home


Als verweersterU ontvangt een uitnodiging tot verzoening, een kennisgeving van arbitrage of een dagvaarding.
Een geschil ontsaat meestal niet plotseling zonder dat u de tegenpartij niet kent. Meestal zijn misverstanden of meningsverschillen reeds geweest tussen u en eiseres.

Een conflict uitvechten voor een rechter is tijd en geldverlies voor iedereen. Daarom kunnen partijen ook kiezen voor een verzoening en/of een arbitrage. Hierdoor besparen ze tijd en dus ook geld.

U gaat de drie stappen doorloepen :

1. De eis onderzoeken

2. Mijn standpunt tijdig indienen

3. Mijn dossier opvolgen

Hebt u moeite om de klacht te onderzoeken, te begrijpen en uw standpunt op papier te zetten, vraag dan tijdig raad aan uw advocaat.