Home

Transport & LogistiekOnline rechtbank : www.lisdirect.net

Een volledig geïntegreerde internetaanpak voor geschillen en vorderingen is tijd en kosten besparend. Als de concurrentie groot is, kan men dit niet verwaarlozen.

Internationaal transport

Zowel niet-betwiste als betwiste nationale of internationale vorderingen of geschillen kunnen via arbitrage. Zodra uw klant in het buitenland is gevestigd gelden de internationale verdragen en Europese richtlijnen. Sinds 1 maart 2002 is het "Reglement Brussel I" van toepassing en vervalt elke contractuele bevoegdheidsclausule van de rechtbank met uitzondering van deze die verwijzen naar arbitrage (ERL 44/2001).

Verjaring

Door heen en weer te bellen met een klant, vergeet men dat de wederpartij aast op de korte verjaringstermijn in transport. Hebt u niet tijdig een procedure gestart via de rechtbank of via arbitrage dan vervalt uw vordering. Een verjaringstermijn begint te tellen vanaf de datum van de laatste levering en niet vanaf de factuurdatum of de vervaldag van de factuur.

CMR

Arbitrage is snel, eenvoudig en goedkoop dat gelukkig niet meer uitsluitend voor kapitaalkrachtige partijen is weggelegd. Art.33 van het CMR verdrag verplicht de partijen om een specifieke arbitrageclausule te gebruiken:

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Het Scheidsgerecht zal conform art.33, de CMR conventie toepassen. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.