Home

Industrie & ICTDe commissie behandelt geschillen inzake, productiefouten, project- & productontwikkeling, engineering, machinebreuk, conceptie- & montagefouten, ...

Drie basiskenmerken

Ontwikkeling

Dikwijls begint alles met een behoefte waarvan de oplossing nog vaag is.
Een studiebureau of fabrikant wordt vervolgens aangesproken.
Projecten worden voorgesteld en uitgewerkt.
Voor men het beseft wordt iets nieuws ontwikkeld dat baanbrekend kan zijn en veel verder gaat dan de oorspronkelijke behoefte.
Dan begint een kat en muis spel om te weten van wie het idee, ontwerp en product is. Een standaardcontract voor ontwerpers is aangewezen.

Voorbeeld projectcontract : zie contracten.

Onderaanneming

Gezien onderaanneming in de industrie veel voorkomt zijn duidelijke afspraken nodig. Stel je voor dat een nieuw ontwerp vóór dat het beschermd is, gekopieerd wordt door een kandidaat onderaannemer aan wie u uiteindelijk de opdracht niet geeft.
Of uw kwaliteisnormen zijn niet altijd deze van uw onderaannemer.

Onderhoudscontract

Zowel opleiding van de gebruiker als het onderhoud zijn van vitaal belang. Als de fabrikant geen onderhoudscontract maakt, kan de gebruiker zelf instaan voor het onderhoud of dit toewijzen aan een derde.
Opleiding, handleidingen en plannen zullen de fabrikant moeten beschermen als er iets mis loopt.

ICT

voorbeeld: SOFTWARE BV, een klein softwarehuis heeft een beheerspakket ontwikkeld voor de automobielsector. Een groot automerk heeft het programma gekocht. Na één jaar ontdekken ze een bug. Deze veroorzaakte schade aan de bestanden van hun concessiehouders in verschillende landen. Niemand kent de oorzaak. Een proces is onvermijdelijk maar dan liefst in één taal, bv. het Engels. Arbitrage maakt dit mogelijk.