Home

Nutsvoorzieningen & Intercommunales1. Conflicten over de levering, het onderhoud van de netten en de werven kunnen vlotter via arbitrage dan langs de lange uitputtende weg van publieke rechtbanken.

2. Geschillen met burgers inzake tarieven, afrekeningen en betalingen.