Home


Hoorzittingen & Digitale zittingenEen procedure is principieel schriftelijk, maar de partijen mogen steeds een hoorzitting vragen en de arbiters een plaatsbezoek of zitting bevelen.

De zittingen kunnen plaatsvinden op de zetel van de arbitragecommissie, bij de arbiter(s), tijdens een plaatsbezoek, via video- of webconferentie. Doorgaans zijn ze in de namiddag tussen 14u en 17u.

Om de juiste plaats, dag en uur te kennen raadpleeg u best online uw dossier.

Digitale zitting

Alhoewel de zittingen kunnen worden georganiseerd in diverse steden in binnen- of buitenland opteren de partijen doorgaans nu voor een digitale zitting. Hierdoor winnen ze veel tijd en besparen ze zo verplaatsings- en verblijfskosten.

Verlofdagen

De nieuwe procedures die tijdens het gerechtelijk verlof door partijen worden opgestart, zullen slecht na dat verlof een registratienummer ontvangen. De permanentie wordt herleid tot het beantwoorden van e-mails. Gezien arbitrage een beslechting is ten gronde kunnen partijen zich steeds richten tot de kortgedingrechter.

Alle Ad Hoc arbitrages en de reeds geregistreerde procedures kunnen in samenspraak met de partijen en de arbiters verder gezet worden tijdens het verlof.