Home


E-Commerce & Web2StoreElke land heeft zijn eigen wetgeving inzake e-commerce en verkoop op afstand. Binnen Europa is de nationale wetgeving vooral een weerspiegeling van de Europese Richtlijnen. De bescherming van de consument staat er centraal en de verplichtingen die op ondernemingen rusten zijn zwaar.

Hierna de summiere lijst voornaamste lijst van die verplichtingen :

 • voldoende informatie leveren aan de consumenten, waaronder alle functionaliteiten
 • waken dat de consument, wanneer hij een bestelling plaatst, expliciet kan erkennen dat dit een verplichte betaling inhoudt
 • indien, voor het doen van een bestelling, een bepaalde knop of gelijkaardige functie moeten worden geactiveerd, vermeldt de knop enkel de gemakkelijk leesbare vermelding, “bestelling met betalingsverplichting”, zoniet is de sanctie dat de consument niet gebonden is door het contract of de bestelling
 • de termijn herroepingsrecht, zijnde 14 kalenderdagen, is van 12 maanden wanneer de onderneming nalaat de consument van dat recht te informeren
 • een modelformulier van herroeping ter beschikking stellen
 • bij default-opties die bijkomende betaling vereist heeft de consument recht op terugbetaling van deze betaalde bedragen (bvb leveringskosten, betalingskosten, extra verzekering, etc…), Er moet dus expliciet en vooraf het akkoord van de klant zijn in alle gevallen (niet via vooraf aangevinkte vlakjes)
 • voor elektronische betalingen mag de aan de klant aangerekende kost niet meer hoger liggen dan de werkelijke kost voor de verkoper (geen forfait van vb. 5 euro voor kredietkaartbetaling)
 • op de bestelbutton, duidelijk vermelden dat het gaat om een “bestelling met betalingsverplichting”.  Als bepaalde betaalmiddelen niet aanvaardt of niet levert aan bepaalde klanten of in bepaalde landen, moet dat bij het begin van het bestelproces gezegd worden.
 • wie verkoopt via social-commerce, mag minder info geven als er onvoldoende ruimte beschikbaar is.
 • lijst met wettelijke uitzonderingen op het retourrecht
 • extra info over producten of diensten, identiteit en adres van de onderneming, totale prijs inclusief alle kosten, het bestaan van de wettelijke garantieplicht, het bestaan van sectorcodes als deze van toepassing zijn, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, retourkosten, de klachtenprocedures,…

De beste klachtenprocedure is een outsourcing gestoeld op de combinatie van een neutrale en externe verzoeningsdienst gevolgd door een arbitrageprocedure met behoud van hoger beroep in gevallen van blijvende onenigheid, wanbetaling of wanprestatie soelaas geven en tevens een afdwingbaar instrument zijn als men niet de ambitie heeft om onopgeloste dossiers te blijven opstapelen.

Indien heel wat dan die informatie in een FAQ kan zullen de algemene voorwaarden zeer belangrijk blijven.

1. FAQ
2. Algemene voorwaarden
3. Europese richtlijn inzake klachtenprocedure
4. Verzoening en arbitrage voor de klachtenprocedure
5. Finaal wint iedereen
6. Online geschillenregeling via www.LisDirect.net