Home


Ondernemingen & Zelfstandigen

1. Starters
2. Verkoopsdienst - Facturen
3. Aankoopdienst
4. Investeringen
Ondernemers weten beter dan gelijk wie dat wanbetalingen en geschillen de omzet hypothekeren en de werkelijk omzet hiermee vermindert. Natuurlijk zullen verkopers die mening niet altijd delen. Alhoewel hen finaal een extra inspanning zal gevraagd worden om die verloren omzet te recupereren. Enkel om een nuloperatie te realisren zal dit een veelvoud (tot x 20) moeten zijn van die verloren omzet.

Weet dat iedere onderneming te kampen heeft met 4 soorten geschillen:

1. Zuivere wanbetalingen
2. Betwistingen inzake prijs, leveringstermijn, betalingstermijn, enz…
3. Eventuele technische geschillen
4. De schadegevallen

De omzetkost van een geschil is vlug berekend :


TVG : totaal bedrag aan vorderingen en geschillen
btw : 21%
VB : vennootschapsbelasting
% marge
sO : supplementair te realiseren omzet

Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. TVG= € 1.000, btw is dan € 210, met een bruto marge van 5% moet u belastingen betalen op € 50 of 16,50 € bij 33% vennootschapsbelasting. Resultaat u moet zolang het geschil aansleept € 24.530 meer omzet draaien om die amper te compenseren. Boekt u dit als verlies dan moet u alsnog € 20.000 meer omzet weten hoe te realiseren. Elk geschil is m.a.w. een veelvoud aan omzet. Dus reden genoeg om geschillen snel en ook economisch aan te pakken.

Weet dat :
- dezelfde oorzaken dikwijls dezelfde gevolgen hebben
- dezelfde methodes meestal dezelfde resultaten opleveren

Om onmiddellijk uw re¨le omzet te verhogen kunt u best
1. sneller en goedkoper geschillen op te lossen
2. zorgen dat het aantal geschillen daalt

Arbitrage is een structurele aanpak en is niet een louter 'post factum' beheer voor invorderingen en betwistingen.

Als u onderhandelt en een overeenkomst opstelt voorziet dan de arbitrageclausule op het einde van het contract en/of in uw algemene voorwaarden.

Wordt U geconfronteerd met wanbetalingen en/of een contractbreuk van de koper (klant) ? Als herinneringen en aanmaningen niet helpt. Dan kunt u, alvorens gerechtskosten aan te gaan, een verzoening aanvragen bij het Instituut voor Arbitrage.

  • ook als arbitrage niet voorzien is in uw algemene voorwaarden kunt u beroep doen op de verzoeningsdienst.
  • indien u voor de Rechtbank gedagvaard wordt ondanks dat arbitrage voorzien was en dat u de voordelen van dat snelrecht wenst te behouden is het noodzakelijk om, vóór elk ander verweer, een verzoek in te dienen om de exceptie van onbevoegdheid in te roepen.
  • als uw klant bv. nog slechts € 500 moet betalen, dan weet hij ook dat u daarvoor misschien niet naar een advocaat stapt. Maar met mini-arbitrage bekomt u wel een vonnis voor amper € 100 als deze vordering niet betwist werd.

Zoals bij de vrederechter mag elke burger, bedrijf of zelfstandige, zonder een advocaat te moeten inschakelen, zich richten tot de verzoeningsdienst of een arbitragecommissie. De vrije toegang vormt de basis van elke neutrale instelling.

Een aanvraag indienen via internet

Elke aanvraag van verzoening of arbitrage kan digitaal gebeuren. U hebt gratis toegang tot de beveiligde site.

Opdat u geen tijd zou verliezen werken alle commissies met hetzelfde standaard reglement en dezelfde site voor het beheer van de dossiers. Het secretariaat van het Instituut voor Arbitrage levert uw dossier automatisch aan de juiste commissie.

Kosten

De aanvrager betaalt de verzoening terwijl de volledige arbitragekosten terugbetaald worden door de verliezer.