Home

NalatenschapHet nalatenschap of de opvolging en de successieplanning wordt meestal tijdig via overeenkomst geregeld. Om deze tot een goed eind te brengen kunnen de risico’s op disputen beperkt worden.

Sommige erfeniskwesties slepen heel lang (jaren) aan. Derden kunnen zelf voordeel halen door ruzie te stoken tussen de erfgenamen. Bij onenigheid tussen de erfgenamen over de verdeling kan een ‘neutrale’ bemiddelaar aangesteld worden die noch (beheers-) voordelen, noch banden heeft met de erfgenamen, hun notarissen of hun raadslieden. De opdracht van de bemiddelaar is dan zo vlot mogelijk tot een vergelijk te komen binnen een vast afgesproken termijn (meestal 6 maanden), zoniet trekt hij zich terug en wordt een diagnose (rapport) opgesteld rechtstreeks opgestuurd naar alle erfgenamen.

Door dergelijke voorziening op te nemen in een testament of andere overeenkomst tussen erfgenamen worden deze beschermt tegen spelletjes of erger de laksheid van, naar eigen zeggen, niet belanghebbende derden.

Uiteraard als partijen zelf koppig en moedwillig op ruzie uit zijn (door wraak of jaloezie), kan best daarbij een arbitrageclausule in worden in opgenomen om minstens de nadelige gevolgen van elke publieke procedure te vermijden.

Vastgoed

Het beheer van vastgoed vraagt deskundigheid en discretie om projecten tot een goed einde te brengen. Bij geschil moet men vlug een beslissing kunnen bekomen. Snelrecht voorzien in contracten biedt dan ook de mogelijkheid om zich te concentreren op “core business”.

Waardepapieren & Participaties

Cash, aandelen, obligatie, verzekeringen, fondsen maken deel uit van een goed gediversifieerd patrimonium. Participaties via deelbewijzen en andere stemrechten maken strategische planning mogelijk. Afspraken dienen soms te worden afgedwongen door een discreet snelrecht.

Juwelen & Kunstwerken

Zowel bij de evaluatie als bij de verdeling van juwelen en kunstwerken kunnen erfgenamen van mening verschillen en dit willen uitvechten, maar niet publiekelijk.

Huwelijkscontract, Schenking & Testament

Een goede successieplanning stoelt op goede afspraken die ook in moeilijke tijden en bij geschillen stand houden zonder op elementaire discretie te moeten inbinden.

Opvolging familiebedrijf

Het regelen van de opvolging in familiebedrijven is een zeer delicate aangelegenheid. Geschillen moeten dan in ieders belang niet uitgevochten worden in publieke rechtszalen.

Burgerlijke Maatschap

Om een patrimonium samen te houden en toch iedere erfgename zijn deel in de opbrengst te verlenen kan de burgerlijke maatschap een oplossing zijn. Geschillen zijn evenwel nooit uit te sluiten en worden dan best geregeld via de private rechtspraak.