Home


Arbitrage
een know-how in dienst van de efficiëntieArbitrage onderscheidt zich sedert 1958 (Conventie van New York) van nationale rechtbanken door de trage publieke procedures te vervangen door een snelrecht met directe inspraak.

Arbitrage (op maat) was destijds het privilege van grote bedrijven en nu is het andersom. Enkel kapitaalkrachtigen kunnen zich nog een lang, log en uitputtend proces via de publieke rechtbanken veroorloven.
De Standard Dispute Rules regelen zowel de verzoening, de mediatie, de expertise als de werking van de arbitragecommissies.
Met de uitbreiding van de Europese Unie neemt het gebruik van deze uniforme spoedprocedure voor geschillen en vorderingen snel toe.

Arbitrage vervult zowel een sociale als een economische rol door een definitief vonnis af te leveren binnen menselijke en redelijke termijnen. Daarom wordt arbitrage zowel geprezen door bedrijven, die het beschouwen als een 'cost killer', als door consumentenorganisaties, waardoor het beslechten van kleine geschillen mogelijk wordt gemaakt (cfr. reiscommissie, ECC-net).

Arbitrage is een private geschillenbeslechting met
1/ minder formalisme
2/ deskundigheid dat beter aanleunt bij het geschil
3/ het snel en tijdig afleveren van een vonnis
4/ de besparing van een aanslepend publiek proces

  • arbitrage is een recht, vrij en toegankelijk voor iedereen (niet voor een selecte groep)
  • arbitrage is flexiebel georganiseerd, zodat de benoeming van arbiters gelijk kan evolueren met de instroom aan dossiers. Op die wijze hinderen dossiers elkaar niet door overbelasting.

Zolang er geen geschil is wenst iedere partij een snelle oplossing. In het algemeen is het eens een geschil ontstaat dat één partij elke (snelle) oplossing weigert.

Daarom is het wijs om een snelle beslechting van geschillen te voorzien in contracten en/of algemene voorwaarden om het talmen van één partij te vermijden. Als men geen crisis kan vermijden, kan men wel door preventie de gevolgen ervan beperken.

Wat incasso niet kan oplossen (aanslepende betwisting, weigering van betaling), kan arbitrage afdwingen met een vonnis.
Wat de Staat niet discreet kan behandelen
(omwille van publieke debatten), kan arbitrage confidentieel beslechten.

Om hiervan te genieten kunt u onmiddellijk de arbitrage clausule voorzien of bezoek eerst deze site.

1> AD HOC arbitrage
2> Mini-Arbitrage
3> Klassieke Arbitrage