Home


Business, CEO en CFO
De nood aan snelle oplossingen vooraleer de wederpartij zelf in moeilijkheden geraakt is van alle tijden. Onzekere termijnen, hoge nevenkosten en publieke debatten zijn de grootste obstakels om naar de rechtbank te stappen. Alles blijven verwachten van de overheid is soms economisch niet meer te verantwoorden.

Vroeger was arbitrage het privilege van grote bedrijven. Vandaag is het andersom en vooral KMO’s kiezen voor de gerechtelijke snelweg via arbitrage omwille van de lagere toegangsdrempel.

Het Instituut voor Arbitrage helpt particulieren, bedrijven, overheden en advocaten met verzoening, arbitrage en een online platform (www.lisdirect.net) om discreet, goedkoper en vlot conflicten op te lossen of om minstens sneller een vonnis te bekomen voor geschillen of vorderingen in binnen- en buiteland.

Twee belangrijke brochures zijn gratis te bekomen bij het secretariaat.

Vademecum snelrecht (44 blz.)

- De verzoeningsdienst
- De preventie : wat / voor wie / hoe
- Snelrecht door arbitrage : mini-arbitrage / klassieke arbitrage / ad hoc arbitrage / offshore arbitrage / gedwongen uitvoering / de kosten / online justitie / voordelen / diverse clausules

Handleiding Online Dispute Management (18 blz.)
Starten in minder dan 2 minuten

- De wereld verandert snel
- Nieuw dossier ingeven, individueel of in bulk
- Dossiers raadplegen en bijwerken
- Export en archivering
- Dossierbeheerder, advocaat, mandataris