Home


Als advocaatU weet best hoe een dossier op te stellen en/of antwoordbesluiten te formuleren.Voor eiseres gaat u de drie volgende stappen doorlopen :

1. Het opstellen van uw verzoek(en)

2. Het indienen van uw verzoek(en)

3. Het opvolgen van uw dossier(s)Voor verweerster gaat u de drie volgende stappen doorlopen :

1. De eis onderzoeken

2. De antwoordbesluiten tijdig indienen

3. Het opvolgen van uw dossier(s)

Volgens de Standard Dispute Rules heeft de advocaat recht op een vergoeding voor zijn tussenkomst dat gelijk is aan deze toegekend door de staatsrechtbanken in het land van uitvoering.