Opstellen van antwoordbesluitenGa eerst na binnen welke termijn u een antwoord moet indienen. Is er verlening mogelijk. Indien nodig vraag ze tijdig aan alvorens uw antwoordtermijn vervalt.

1. Maak een lijst van de argumenten voor uw standpunt en rangschik ze.

2. Zoek de gepaste stukken en rechtspraak naar dewelke u gaat verwijzen in uw betoog.

3. Stel uw besluite op volgens een vaste structuur.

Voorbeeld:

- - -

Voor eenvoudige geschillen kunt ook gebruikmaken van een antwoordformulier.