Home

DistributieDe commissie behandelt de geschillen inzake:

Concessie

De concessionaris heeft als opdracht van producten te verkopen die hij bij de concessie-gever aankocht. De concessionaris geniet in vele gevallen van een exclusief territorium.

Franchising

De verkoop van producten of diensten is gebaseerd op het doorgeven van een knowhow, op het gebruik van eenzelfde naam en op een nauwe samenwerking tussen juridisch en economisch onafhankelijke entiteiten. Het biedt aan de franchisenemer het recht om een activiteit uit te bouwen conform een goed getest concept.

Agentschap

De zelfstandige die zaken aanbrengt, onderhandelt en verkoopt voor rekening van een onderneming. Hij mag in bepaalde gevallen onderagenten aanwerven en factureert de commissieloon die hem toekomt.

Licentie

De meest voorkomende geschillen hebben betrekking tot patenten en merken waarvan de geldigheid nietig is, de vergoeding niet betaald wordt of dat de titularis zware schade heeft geleden door : namaak, enz.

Voorwaarde voor snelrecht

Om te genieten van arbitrage kan dit in een contract voorzien worden:
« Elk geschil zal worden beslecht door de Commissie van Arbitrage voor Franchising en Distributie (Cafradis) in de schoot van het Instituut voor Arbitrage (St-Annadreef 68b, 1020 Brussel, fax +32-(0)2-790 12 66, www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.»

Discretie & snelheid

Het zijn de twee grote voordelen van arbitrage.
- Elke partij wenst een ernstig en discreet debat, de ene voor zijn imago en handelsmerk, de andere om geloofwaardig te blijven in de zakenwereld.
- Een snelle procedure bespaart tijd aan iedereen.