Home


Factoring - Kredietverzekering - IncassoAlvorens juridische stappen te zetten kan men voor een vordering (zonder betwisting) financiële oplossingen zoeken via factoring, kredietverzekering of incassokantoren. Deze kost wordt betaald door de aanvrager en is zonder vonnis niet opeisbaar.

  • Factoring is een krediet op toekomstige inkomsten (nog niet vervallen facturen). Het is een financieringsmiddel maar het garandeert niet dat de klant (tijdig) zal betalen.
  • Kredietverzekering is een verzekering dat toelaat zich in te dekken tegen faillissement of insolvabiliteit. Het is een goede aanvulling aan de factoring en een gerechtelijke procedure. Want het bekomen van een vonnis is geen garantie dat de veroordeelde partij solvabel is.
  • Incasso is een dreigmiddel zonder juridisch uitvoerbare titel. Het is efficienter naar personen, maar minder naar bedrijven.

    Gerechtsdeurwaarders en incassokantoren kunnen zéér kort op de bal spelen door een huisbezoek en onmiddellijk de slaagkansen evalueren.

Arbitrage is volledig complementair met al deze methodes en biedt tevens een oplossing voor betwiste vorderingen.
Wat incasso of een verzekering niet kan oplossen (aanslepende betwisting, weigering van betaling) kan arbitrage afdwingen via een vonnis.

In arbitrage is men, zoals bij de vrederechter, niet verplicht een advocaat in te schakelen en er bestaat eveneens een schriftelijke procedure (=zonder verplaatsing). Het incassokantoor of de verzekeringsmaatschappij moet haar dossier niet afstaan aan een advocaat en blijft zelf (namens zijn klant) op de hoogte van de vordering.