Home

Vrije beroepenElk beroep kampt met onbetaalde facturen of erelonen en soms worden blootgesteld aan geschillen.

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen een tuchtcommissies in de schoot van een beroepsvereniging en de arbitragecommissies.

Vrije beroepen hebben meestal een tuchtcommissie die waakt over de ernst en de deontologie van hun leden. Deze kan verzoenend optreden bij ruzie tussen de leden en tuchtsancties opleggen. De wijze hoe het beroep moet uitgeoefend worden en opgelegde tarieven maken deel uit van hun gedragsregels.
Beslissingen daarentegen of er geen of minder ereloon moet betaald worden met eventueel intresten en schadebeding bij wanbetaling komt voor een arbitragecommissie.

Een arbitragecommissie spreekt recht ook tegenover niet leden en dient daarom neutraal en onpartijdig te zijn. Deze heeft niet tot doel een beroep te beschermen tegenover de buitenwereld.
De wederzijdse verplichtingen eigen aan elk contract is pure verbintenisrecht en moet als dusdanig voor beide partijen neutraal en sereen beslecht worden door de rechter of door de arbiter.

De verzoeninsdienst

Om niet voor alle vorderingen onmiddellijk in procedure te starten is de verzoeningspoging een goed tussenstap om een cliŽnt niet in de gordijnen te jagen waardoor hij enkel de betwisting als uitweg ziet. Een afbetalingsplan kan dan nog afgesproken worden.

De onbetwiste vorderingen of facturen

Niet alle wanbetalers betwisten een ereloon of doen dit veel te laattijdig op het ogenblik van de eerste ingebrekestelling. Die onbetwiste of niet onbetwistbare vorderingen worden vlot beslecht via mini-arbitrage.

Advies van de beroepsvereniging

De arbitragecommissies van het Instituut voor Arbitrage vragen steeds een advies bij de beroepsvereniging als de omvang en/of de berekeningswijze van een ereloon door een cliŽnt of klant wordt betwist. Dit gebeurt uiteraard met behoud van de anonimiteit der partijen. De arbiters blijven evenwel autonoom beslissen zoals elke magistraat.

De voordelen van de arbitragecommissie

- Zeer kleine bedragen kunnen ook beslecht worden.
- Die commissie kan ook gevat worden door niet leden van een beroepsvereniging of federatie.
- Als een cliŽnt niet reageert op de uitnodiging tot arbitrage zal hij bij verstek veroordeeld worden.
- Het standaard reglement van arbitrage garandeert het fundamenteel recht op hoger beroep voor een college van drie arbiters.

Accountants
Adviseurs
Advocaten
Architecten
Artsen
Bedrijfsrevisoren
Boekhouders
Dierenartsen
Ontwerpers
Ingenieurs
Journalisten
Kunstenaars
Notarissen
Paramedici
Programmeurs
Tekstschrijvers
Uitgevers
Vertalers, Ö