Home


De 10 zekerheden


Het succes van arbitrage in vergelijking tot de reguliere rechtsgang is door de vele (economische) voordelen.

  1. De rechtzoekende is niet meer afhankelijk van overbezette rechters en de zeer formele(re) procedures van de publieke dienstverleners.
  2. Door een snelle procedure lopen de geschillen minder hoog op, zodat irritaties en patstellingen sneller worden doorbroken. Dat leidt tot minder geschillen of vlugger tot een minnelijke schikking omdat één partij voelt de zaak niet te kunnen winnen.
  3. Arbitrage doet vooral beroep op de kennis en kunde van experts in het vak. Dit werkt kostenverlagend en beperkt het al te juridisch hermetisch jargon tot een minimum.
  4. In arbitrage zijn de debatten confidentieel, in tegenstelling tot de dagvaarding voor de overheidsrechter waar alle klanten, leveranciers, concurrenten, administraties en media kennis van kunnen nemen. Die discretie vergroot de sereniteit en garandeert de eigenheid van elk dossier.
  5. Door de internationale erkenning kan, het Scheidsgerecht in elk land zetelen en is een arbitraal vonnis wereldwijd uitvoerbaar.
  6. Aanvraag, opvolging en zittingen kunnen online via het ODR platform www.lisdirect.net. Dit leidt tot een serieuze kostenbesparing voor iedereen.
  7. Onbetwiste vorderingen, ongeacht het bedrag, worden met mini-arbitrage binnen de maand gevonnist. De kost is forfaitair op € 100 zbtw bepaald.
  8. Een klassieke arbitrage duurt gemiddeld 6 maanden, ook voor complexe zaken. Vaste procestarieven gelden.
  9. Het fundamenteel recht op hoger beroep blijft, behoudens als partijen elk beroep uitsluiten, na het ontstaan van het geschil.
  10. De verliezende partij draagt uiteindelijk alle kosten, alsook de advocaatkosten.