Home


Preventie is altijd het sterkste wapen
voor wie niet graag te laat komt
Het beheersen van methoden om meer winst te realiseren en risico's te verminderen is de zorg van elke manager. Noodzakelijke beslissingen uitstellen leidt meestal tot een crisis situatie met minder mogelijkheden om die op te lossen. Etymologisch betekent het woord crisis "beslissing" of "oordeel"; later duidde dit een ziekte aan. In het Grieks is "crisis" een beslissing (keuze) tussen twee opties.

Wachten tot een conflict ontstaat, niet kunnen anticiperen of geen preventiebeleid hebben plaatst u steeds in een ondergeschikte positie met de 3 kenmerken van een crisis:

  • een externe bedreiging
  • een element van verrassing
  • weinig tijd om te beslissen

met een hoge graad van onzekerheid en een verhoogd risico tot gevolg.

Preventie is de beste garantie om de risico's te beperken en haar efficiëntie is omgekeerd evenredig met de tijd dat nodig is om die te implementeren. Het is beter zich te wapenen vóór en niet na het ontstaan van een conflict.

Elk geschil individueel willen behandelen, zonder de gemeenschappelijke oorzaken te zoeken, ontzegt u van een belangrijk instrument om te leren uit geschillen en structurele oplossingen te implementeren. De toegevoegde waarde van een manager of raadgever is precies het uitbouwen van een beleid eerder dan een louter (post factum) beheer.

Zich beschermen met een verzoening

Een verplichte verzoeningspoging voorzien van hoogstens één maand, is de beste bescherming tegen een blind of te haastig proces en de bekoring van een vechtpartij.

Zich wapenen met snelrecht door arbitrage

Een structurele oplossing inzake gerechtelijke materie bestaat in het voorzien van een arbitragebeding in contracten, offertes, algemene voorwaarden en bindende stukken. Dit laat toe om ten volle te genieten van de voordelen van arbitrage.