Home


Particulieren & Verenigingen

1. Consument
2. Eigenaar
3. Verniging - Stichting - vzw
4. Bouw en verbouwenNiet alle particulieren weten hoe de rechtbanken te vermijden om tijd en geld te sparen.

1. Hoe geschillen vermijden ?

Als u een contract ondertekent, voorziet op het einde van de overeenkomst de arbitrageclausule.

2. Hoe een probleem met een leverancier of particulier oplossen ?

U wordt geconfronteerd met een wanprestatie, contractbreuk en/of een vergissing van een verkoper (of leverancier) ? Ondanks een herinnering en aanmaning blijft de situatie vast te lopen. In dat geval kunt u, alvorens gerechtskosten aan te gaan, een verzoening aanvragen bij het Instituut voor Arbitrage.

  • ook als arbitrage niet voorzien is in het contract of in uw aankoopvoorwaarden kunt u beroep doen op de verzoeningscommissie.
  • indien u voor de Rechtbank gedagvaard wordt ondanks dat arbitrage voorzien was en dat u de voordelen van dat snelrecht wenst te behouden is het noodzakelijk om, vóór elk ander verweer, een verzoek in te dienen om de exceptie van onbevoegdheid in te roepen.

Zoals bij de vrederechter mag elke burger, bedrijf of zelfstandige zich richten tot de verzoeningsdienst of een arbitragecommissie. De vrije toegang vormt de basis van elke neutrale instelling.

Als u geen rechtsbijstand hebt en/of uw dossier is complex, weet dat het Scheidsgerecht van rechtswege een vergoeding voor advocaatkosten toekent, dat gelijkaardig is aan deze van de publieke rechtbanken. Dit vergemakkelijkt hun tussenkomst.

Een aanvraag digitaal indienen

Elke aanvraag van verzoening of arbitrage kan digitaal gebeuren. U hebt gratis toegang tot de beveiligde site.

Opdat u geen tijd zou verliezen werken alle commissies met hetzelfde standaard reglement en dezelfde site voor het beheer van de dossiers. Het secretariaat van het Instituut voor Arbitrage levert uw dossier automatisch aan de juiste commissie.

Kosten

De aanvrager betaalt de verzoening terwijl de volledige arbitragekosten terugbetaald worden door de verliezer.