Home


VastgoedDe vastgoedgeschillen zijn te herleiden tot vier groepen.

1. De vastgoedmakelaar

Hier hebben we meestal te maken met de uitvoering van het mandaat. Partijen vergeten hun contractuele verplichtingen en het exclusieve karakter van de meeste makelaarsmandaten. Een dienst of advies wordt soms achteraf betwist om een korting te verkrijgen.

BelgiŽ > KB 12-01-2007

2. De relatie koper - verkoper

In BelgiŽ is en een compromis een volwaardige verkoopsakte. Meestal zal de koper het compromis ondertekenen met opschortende waarwaarde dat hij een financiering bekomt. Dit bevrijdt het pand om aan een andere koper te bieden indien de eerste geen financiering bekomt. De koper kan echter van slechte wil zijn of tijdelijk spoorloos zijn. In dit geval is de nietigheid of verbreking met schadeloosstelling enkel mogelijk door de (scheids-)rechter.

3. De syndicus (mede-eigenaars)

Kosten of voorschotten zijn soms moeilijk te innen door de syndicus. De syndicus vordert in naam van de vereniging van mede-eigenaars en moet dus waakzaam zijn voor de kosten die hij/zij veroorzaakt bij de invordering. Het gaat dikwijls om kleine bedragen.

4. De relatie huurder - verhuurder

Als de verhuurder zijn huur niet betaalt of indien er onenigheid is inzake de uit te voeren werken kan een klassieke procedure lang aanslepen.

- handelshuur of privťhuur (niet als hoofdverbrijf)
Hier kan de klassieke arbitrageclausule gebruikt worden in de huurcontracten. De Standaard Dispute Rules zijn voldoende.

- huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats
In bepaalde landen kunnen niet alle huurgeschillen inzake hoofdverblijfplaats via arbitrage beslecht worden. Voorbeeld: aanpassing van de huurprijs, invordering van achterstallige huur en uitdrijving. De nabijheidsrechter (vrederechter) is in die gevallen bevoegd.

5. De relatie eigenaar - kadaster

Bij het bepalen van een kadastrale waarde kan de burger een arbitrage aanvragen als hij meent dat een neutrale derde hierover moet beoordelen. De erkenning van arbitrage voor kadastrale geschillen tussen burger en staat is bij wet geregeld.
BelgiŽ > Kadastrale arbitrage

Statistieken: