Home


Contracten & facturenArbitrage is een snelrecht dat niet eenzijdig kan opgelegd worden. In een contract (offerte) voorzien de partijen een clausule of in hen bindende stukken.

Eens het geschil is ontstaan, is het meestal te laat om een snelle oplossing te bedenken of te laten aanvaarden door de wederpartij.

In alle contracten en algemene voorwaarden wordt de arbitrageclausule vermeld.

  • Akte en contract.
    Oprichters, aandeelhouders, verkopers, kopers, familie, ... beschermt in onderhandse contracten en notariële akten (voorbeeld: oprichtings- en verkoopsakten) tegen het openbaar maken van ruzies en de lijdensweg van publieke rechtbanken.
  • Offerte en bestelbon.
    Boven de handtekening van offertes of bestelbons verwijst men naar de algemene voorwaarden met arbitrage die van toepassing zijn.
  • Handelsdocument.
    Een niet getekend document kan ook een bindend zijn tussen handelaars (vb. de factuur).

Voorbeeld van clausule in elk contract en bindend stuk ipv de nationale rechtbank: zie clausules.