Home


Termijnen



Als partijen niet in staat zijn om termijnen vast te leggen voorzien de Standard Dispute Rules een termijn van 15 werkdagen om te antwoorden aan de wederpartij.

Normale termijnen

  • verzoening : 1 maand
  • mini-arbitrage : 1 maand
  • expertise & mediatie : in samenspraak met partijen
  • klassieke arbitrage eerste aanleg : 2 tot 6 maanden
  • klassieke arbitrage in beroep : 6 maanden

Een partij kan door een gemotiveerd schrijven de verkorting of de verlenging van de termijnen vragen.