Home


De kostenVoor niet betwiste vorderingen kan men een proces vermijden door een eenvoudige verzoening.

Is het dossier complex (technisch en/op juridisch) dan kunnen de partijen, alvorens een proces te starten, vragen om een mediatie.

Een arbitrage is vrijgesteld van :
- dagvaardingskosten
- rolrechten
- inleidende zitting
- verplichte verplaatsing naar de zitting (kan schriftelijk of via webconferentie)
- verplichte vertegenwoordiging door advocaat

Alle kosten procedurekosten, deze van de raadslieden en/of vertegenwoordigers van de partijen worden in het vonnis volledig ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij(en).

De arbitragekosten zijn NIET per uur maar volgens vaste maximum tarieven. Ook hierdoor is arbitrage sneller.
Men bekomt een uitvoerbaar vonnis in gemmiddeld 4 maanden, ook voor technische dossiers, zodat arbitrage veruit de goedkoopste gerechtelijke procedure is.
Gewone wanbetalingen genieten van een zéér gunstig tarief.

De tabel is een indicatieve handige kostenraming zonder de uitzonderlijke kosten en belastingen. Alle kosten worden verdubbeld als één partij buiten Europa gevestigd is. Een gedetailleerde berekening gebeurt volgens het reglement van arbitrage SDR.

De arbitragekosten en de rechtplegingsvergoeding worden in het vonnis ten laste gelegd van de verliezende partij.Financiering

Een procesfinanciering is beschikbaar in de meeste common law jurisdicties. De procesfinanciering wordt in het algemeen niet beschouwd als een lening, maar eerder als een vorm van aankoop van een activa. De financiering hoeft niet te worden terugbetaald indien de eiser de rechtszaak verliest.

De Third Party Funding (TPF) helpt bedrijven in het geval van de proceskosten, biedt oplossingen voor risicospreiding en biedt werkkapitaal. Het omvat de proceskosten, verzekeringen, advocaatskoste, corporate intelligence en de uitvoering van de uitspraak, de proceskosten bij faillissement, soms advies en een breed scala aan professionele diensten.