Home


Verening - Stichting - VZW - Congregatie - Vakbonddownload

Verenigingen, stichtingen, vzw’s (bv. scholen), congregaties en vakbonden hebben specifieke soorten geschillen en willen deze vlot, goedkoop en discreet oplossen zonder de nadelen van een publieke procedure.

 • Lidgelden
  De inning van de lidgeld is juridisch en financieel essentieel voor de werking. Dit wordt moeilijker als de leden vrienden en vrijwilligers zijn. Om de sfeer van de vereniging niet te verzuren moet men een heldere methode volgen.
 • Bijdragen activiteiten (facturen)
  Ook niet leden kunnen, mits hun bijdrage, deelnemen aan activiteiten van de groep. Een agressieve wijze van innig kan het sociaal beeld de vereniging schaden. Het uitbesteden kan de verzoening vergemakkelijken.
 • Ledencommissie
  Elke groep heeft specifieke toetredingsvoorwaarden. Bij meer gestructureerde vereniging beslist de ledencommissie over toetreding, opschorting of uitsluiting van een lid. Als de vereniging, het bestuur en/of de andere leden niet wensen dat hun werking hierdoor verpest wordt, doen ze dikwijls beroep op een gespecialiseerde derde om als tuchtorgaan te fungeren. De conflicten tussen leden worden dan ook aan die commissie toegekend.
 • Management
  Per definitie hebben de leden of het bestuur weinig tijd om, naast hun hoofdactiviteit, het dagelijks bestuur van de vereniging zelf uit te oefenen. Een algemeen secretaris, manager of directeur is dan de meest geschikte formule. Om verassingen te vermijden is een duidelijk managementcontract aangewezen.
 • Patrimonium
  Het beheer van een patrimonium of rechten (intellectuele, stemrecht, vruchtgebruik,…) kan geschieden via een stichting. De discretie is een fundamenteel onderdeel van hun bestaan. Elke publieke procedure is voor de stichting nefast en kan een gevaar betekenen. Het is dan noodzakelijk om beroep te doen op arbitrage.

Arbitrage is een handige wettelijke uitweg om buiten deze publieke rechtbanken geschillen snel te laten beslechten.
Het is evenwel niet mogelijk om dat snelrecht (gemiddeld 6 maanden) éénzijdig aan de wederpartij op te leggen.
Men moet dit voorzien hebben door een arbitrageclausule te vermelden in zowel :
- de statuten
- het inwendig reglement
- de contracten met derden
- inschrijvingsformulier
- factuur