U onderzoekt een eis1. Algemeen:
Eerst en vooral gaat u na of de partijen juist zijn. Bestaat er een contract of was er een rechtshandeling ? Welke rechtbank is er voorzien en/of bevoegd ? De rechtbank of arbitrage ?

2. Naar inhoud:
Is de klacht volledig, slechts gedeeltelijk of helemaal niet gegrond ? Hebt u een tegeneis ?

3. De stukken:
Maak een inventaris van alle stukken over het geschil die nuttig kunnen zijn voor uw verdediging. Sorteer ze chronologisch en geef hen een volgnummer.

Ga naar stap 2. Opstellen van antwoordbesluiten.