Home


De griffieIn een Ad Hoc arbitrage is het secretariaatswerk ten laste van de arbiter(s). Zij kunnen eventueel ook de diensten van het Instituut voor Arbitrage inroepen.

De griffie is het secretariaat van de arbitragecommissies en kamers. Zoals partijen geen rechtstreeks contact hebben met de rechters hebben ze in institutionel arbitrage ook geen rechtreeks contact met een arbiter. De voornaamste administrative taken van een griffie zijn:

  • briefwisseling naar de partijen
  • oproepingsbrieven opsturen
  • de naam van de arbiters bekent maken aan de partijen