Home


KandidaturenOpdrachten

Advocaten, notarissen, juristen, experts, accountants, ... kunnen zich kandidaat stellen om aangesteld te worden als bemiddelaar, mediator, expert of arbiter. Hievoor dienen ze een aanvraag in te dienen bij het Europees secretariaat van het Instituut voor Arbitrage te Brussel.

kandidatuur voor opdrachtenAdministratieve functies

Personen met een juridische basiskennis kunnen zich kandidaat stellen om als griffier een regionale of nationale arbitragecommissie te leiden of als permanente vertergenwoordiger van het Instituut voor Arbitrage te worden erkend. Hievoor dienen ze een aanvraag in te dienen bij het Europees secretariaat van het Instituut voor Arbitrage te Brussel.

kandidatuur voor administrieve functies