Home


De publieke rechtbankAls partijen geen arbitrage voorzien of aanvaard hebben, is de publieke rechtbank bevoegd. In tegenstelling tot de Standard Dispute Rules hebben de nationale rechtbanken geen universele procedure. Elk land heeft nog zijn eigen regels.

Een geschil dat niet via arbitrage wordt beslecht is binnen de Europese Unie (zonder Denemarken) ondeworpen aan het "Reglement Brussel I". De algemene bevoegdheidsregel is dat de gerechtelijke procedure dient te verlopen in het land en in de taal van verweerster(s).

De raad van een advocaat (ter plaatse) lijkt dan aangewezen.