Home


Institutionele opdrachtenGelet het Instituut voor Arbitrage de volledige organisatie op zich neemt en zowel gevat wordt voor kleine, grote, nationale als internationale geschillen in eerste aanleg of in graad van beroep ervaren de arbiters het nog steeds als een eer om aangesteld te worden. Ze vervullen hun opdrachten doorgaans op vrijwillige basis. Dit belet niet dat ze, in functie van de aard van het dossier, het Instituut voor Arbitrage hun kosten vergoeden.

Het Instituut voor Arbitrage werkt enkel met interne lijsten omdat enerzijds de advocaten en deskundigen geen publiciteit mogen voeren voor hun hoedanigheid als plaatsvervangend rechter of consulaire rechter (lekenrechter) en anderzijds om het confidentieel karakter van elke arbitrage te respecteren.

De arbiters die in aanmerking komen voor opdrachten aanvaarden de deontologische code voor arbiters, hebben een arbiterscursus gevolgd en zijn geslaagd voor het examen.